1. 8.8.-26.8.2022 DOVOLENÁ


Zastupuje:

MUDr. Milana Grublová,

Halasovo nám.1, Brno,

tel. 548 522 260.