top of page

Ceník

Lékařské výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Zdravotní potvrzení pro žadatele o ŘP

Zdravotní potvrzení pro držitele ŘP po 65.roce věku

Zdravotní potvrzení pro žadatele o zbrojní průkaz

Zdravotní potvrzení pro žadatele o prodloužení ZP

Vystavení zdravotního průkazu

Potvrzení příhlášky na VŠ

Pracovně lékařská prohlídka

Vypsání pojistné události

Administrativní úkon

Režijní náklady vypsání návrhu na lázně

Vypsání žádosti do ústavu péče (DPS)

Výpis ze zdravotní dokumentace

500 Kč

300 Kč

600 Kč

300 Kč

300 Kč

100 Kč

500 Kč

250 Kč

89 Kč

100 Kč

200 Kč

300 Kč

bottom of page